Oproep Waarnemer binnen raad van bestuur VBL

Vlaamse Boks Liga vzw Verenigd voor een sterker bokslandschap
Geachte leden
 
Binnen de raad van bestuur is er door het ontslag van bestuurder Ivo Cilurzo een vacante plaats. Volgens de statuten van de VBL is het bestuur niet verplicht om een bijkomende bestuurder aan te duiden en mag het voortdoen met 5 bestuurders. Echter geloven wij als college dat het belangrijk is om elk mandaat optimaal in te zetten in het belang van de bokssport. Wij willen daarom graag dat het resterend mandaat van de heer Ivo Cilurzo, zoals opgenomen in onze statuten, voortgezet wordt door een niet-stemgerechtigde waarnemer. Deze zal dan mee de bestuursvergaderingen bijwonen, maar kan niet meestemmen in lijn met de statuten. Hiervoor dienen er geen verkiezingen plaats te vinden, maar worden kandidaten opgeroepen en zal het bestuur een gepast profiel aanduiden om ons team te versterken richting het einde van haar legislatuur 2026.
 
In onderstaande link kunnen jullie een formulier terugvinden om je kandidaat te stellen. Om voldoende tijd te hebben om de profielen te analyseren hebben wij een deadline van 15/05/2024 opgelegd, zodat wij tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering de kandidaten kunnen bespreken.

http://gserver.be/Formulier_kandidaatstelling_RVB_Vlaamse_Boks_Liga.docx