VORMING

VTS

VTS TRAINERSCURSUSSEN

(klik op de blokjes voor meer informatie en inschrijvingen)

Voor zowel de clubs als de boksers biedt de Vlaamse Boks Liga een aanbod van opleidingen en bijscholingen. Verder in dit onderdeel vind je alle opleidingen met wat meer uitleg en alle informatie om je in te schrijven. De Vlaamse Boks Liga vindt de kwaliteit van de omkadering van haar leden uiterst belangrijk. Door het investeren in kwalitatieve trainers en omkadering zal het niveau, de verantwoordelijkheid en kwaliteit van de bokssport sterk  toenemen. De Vlaamse Boks Liga heeft daarom verschillende strategische doelstellingen geformuleerd met betrekking tot kaderopleidingen in haar beleidsplan die via de website van de VBL geraadpleegd kunnen worden.CURSUS VERZORGER

De VBL streeft naar kwaliteit op alle vlakken. Ze wilt kwaliteitsvolle trainers, juryleden, officials, bestuursleden en voornamelijk kwaliteitsvolle boksers. De volgende stap in de realisatie van het net vernoemde is om ook een cursus omtrent de functie van verzorger in de hoek van een atleet aan te bieden. Zodoende worden de boksers compleet ondersteunt op een kwalitatieve en academische onderbouwde methodologie dat medisch verantwoord is.BIJSCHOLING PROFBOKS AGENT

Binnen het professionele boks circuit wordt er vaak gewerkt met Boks Agents. Om een bepaalde visie en richting hieraan te geven en de geïnteresseerde boks liefhebbers te scholen in het reglement van de VBL, wordt er op vraag van de leden een bijscholing hieromtrent georganiseerd om zich te vormen tot Agent van een bokser.

Voor vragen omtrent de opleiding tot Boks Agent van een bokser kan u terecht bij de voorzitter van de Elite Boks Afdeling Emmanuel Demanet via: e.demanet2504@gmail.comOPLEIDING TOT SCHEIDSRECHTER

De Vlaamse Boks Liga investeert ook in zijn scheidsrechterscorps en stuurt Officials naar het buitenland om kwalificaties te behalen bij de internationale koepels.  De Vlaamse Boks Liga wil haar scheidsrechtersopleiding verder uitwerken tot een volwaardige opleiding die jaarlijks nieuwe scheidsrechters zal vormen.

Voor meer info: www.boksscheidsrechters.beIBA Opleidingen

IBA

IBA Coach Certification Courses
Investeren in trainers is een prioriteit van de VBL en IBA het is daarom dat de VBL constant opzoek is naar methodes om kwalitatieve bokses te vormen. Sporadisch stuurt de VBL omwille hiervan trainers op IBA cursussen. The IBA-programma’s vormen een methodiek om trainers te vormen van nationaal niveau naar  het internationaal erkende 3 sterren IBA niveau. Zodoende garandeert IBA en de VBL middels het sturen van zijn trainers de hoogste kwaliteit van trainers.

IBA R&J Certification Courses

Scheidsrechters en officials zijn een vitale deel van het boksgebeuren om een veilig en eerlijk sportcultuur te garanderen tijdens competitie en er buiten. Het doel van de IBA opleiding is om een hoge standard van arbitrage, het aanbieden van de best mogelijke opleiding en om het vormen van scheidsrechters tot het globale niveau te garanderen.GET FIT2BOX / FIT2FIGHT

Get Fit 2 (Box) Fight is veel meer dan letselpreventie programma. Het is onze ethische taak om ervoor te zorgen dat onze atleten geen sportletsels oplopen. Daarnaast zal een gezond en evenwichtig getraind lichaam er ook voor zorgen dat we aan de doelstelling van levenslang sporten kunnen voldoen:

“Een letselvrij en sterk evenwichtig getraind lichaam zal tot op oudere leeftijd aan een breed scala van sportactiviteiten kunnen deelnemen. “

Als laatste is er natuurlijk de factor prestatie. Door ons lichaam op een evenwichtige manier te trainen zullen onze atleten ook beter gaan presteren. Enerzijds omdat via training van de verschillende letselpreventieve strategieën ook wordt getraind op verschillende prestatiebepalende factoren, zoals kracht, balans, lenigheid etc. Anderzijds omdat door toepassing van Get Fit 2 Box de atleten belasting tijdens training en competitie beter zullen aankunnen, waardoor ze zich langer, harder en intensiever zullen kunnen voorbereiden op belangrijke wedstrijden.

De VBL organiseert daarom een bijscholing omtrent het Get Fit to BOX-letselpreventieprogramma opgesteld in samenwerking met de Universiteit van Gent en de geëngageerde trainers van de VBL (Tom Flachet, Hubert Firens en Ibrahim Emsallak).

Bekijk de video op YouTube.