Trainerscursussen

VTS

Voor zowel de clubs als de boksers biedt de Vlaamse Boks Liga een aanbod van opleidingen en bijscholingen. Verder in dit onderdeel vind je alle opleidingen met wat meer uitleg en alle informatie om je in te schrijven. De Vlaamse Boks Liga vindt de kwaliteit van de omkadering van haar leden uiterst belangrijk. Door het investeren in kwalitatieve trainers en omkadering zal het niveau, de verantwoordelijkheid en kwaliteit van de bokssport sterk  toenemen. De Vlaamse Boks Liga heeft daarom verschillende strategische doelstellingen geformuleerd met betrekking tot kaderopleidingen in haar beleidsplan die via de website van de VBL geraadpleegd kunnen worden.

initiator

De Vlaamse Boks Liga organiseert de initiator cursus boksen en communiceert hier frequent over met haar leden.  De federatie is stappen aan het zetten voor het opstarten van een trainer B-cursus. In de aantocht van de start van de trainer B-cursus wilt de federatie frequenter de initiator cursus organiseren en de leden sterker sensibiliseren. Zodoende hopen wij een grotere pool te creëren voor de doorstroom naar de trainer B-cursus. Bij de opleiding tot initiator boksen krijgen de deelnemers een algemene  en sport specifieke opleiding, waarmee ze als initiator de beginnende boksers kunnen begeleiden bij het aanleren van boks specifieke vaardigheden en basistechnieken. De initiator kan zelfstandig een sport specifieke activiteit voorbereiden, leiden en evalueren, maar werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide.

TOELATINGSVOORWAARDEN:
Initiator boksen kan gevolgd worden na een positieve evaluatie door een vooraf aangeduide jury van experts op een toelatingsproef en te voldoen aan de leeftijdscriteria (18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start). Voor deelname dient de cursist geen competitief statuut gehad te hebben. Basiskennis omtrent het boksen is een minimum vereiste.  **De Vlaamse Boks Liga organiseert bijlessen in functie van het verhogen van de slaagkansen op het toelatingsexamen van de initiatorcursus.

TOELATINGSPROEF:
De volgende toelatingsproef vindt plaats op 01 september 2024 te Gent. Adres: Golden Gloves Gent,  Hurstweg 8, 9000 Gent van 10:00 tot 13:00. (exacte tijdstippen na inschrijving)

INSCHRIJVEN VOOR DE TOELATINGSPROEF

ONLINE INFO-SESSIE CURSUS INITIATOR:
Voorlopig zijn er geen info-sessies voorzien.

INSCHRIJVEN VOOR DE INFO-SESSIE

INSCHRIJVEN VOOR DE INITIATOR OPLEIDING:

INSCHRIJVEN VTS-OPLEIDING - INITIATOR BOKSEN

Deze cursusorganisatie bestaat uit alle modules van deze opleiding. Als je inschrijft voor alle aangeboden modules en slaagt, behaal je de kwalificatie.

Hoe inschrijven? (YouTube)

VOORZIENE OPLEIDINGEN 2024:
🥊2024: Opwijk (Vlaams-Brabant) (reeds gestart)
🥊2024: Gent (Oost-Vlaanderen) (vanaf september 2024)
🥊2024: Start2Coach "Ladies Only" (28 september 2024) -Inschrijving
VORIGE INITIATOR OPLEIDINGEN
🥊2017-18: Genk (Limburg)
🥊2018: Antwerpen (Antwerpen)
🥊2019: Gent (Oost-Vlaanderen)
🥊2021-22: Mechelen (Antwerpen)
🥊2022-23: Brugge (West-Vlaanderen)
🥊2023: Leuven (Vlaams-Brabant)
🥊2023-2024: Genk (Limburg)

instructeur B

De federatie is stappen aan het zetten voor het opstarten van een Instructeur B-cursus. Data tbc. (*Elsene eind 2024)

TOELATINGSVOORWAARDEN:
Om zich in te kunnen schrijven voor de opleiding tot instructeur B dient de cursist in het bezit te zijn van het diploma Initiator of er mee gelijkgesteld te zijn.
Net zoals bij de initiator geldt hier ook een minimum toetredingsleeftijd van 19 jaar.

instructeur A

De federatie is stappen aan het zetten voor het opstarten van een Instructeur A-cursus. Data tbc.

TOELATINGSVOORWAARDEN:
Om zich in te kunnen schrijven voor de opleiding tot instructeur A dient de cursist in het bezit te zijn van het diploma Initiator of er mee gelijkgesteld te zijn.
Net zoals bij de initiator geldt hier ook een minimum toetredingsleeftijd van 19 jaar.

trainer C

De federatie is stappen aan het zetten voor het opstarten van een Trainer C-cursus. Data tbc.

TOELATINGSVOORWAARDEN:
Om zich in te kunnen schrijven voor de opleiding tot Trainer C dient de cursist in het bezit te zijn van het diploma Initiator of er mee gelijkgesteld te zijn.
Net zoals bij de initiator geldt hier ook een minimum toetredingsleeftijd van 19 jaar.

trainer B

De federatie is stappen aan het zetten voor het opstarten van een Trainer B-cursus. Data tbc.

TOELATINGSVOORWAARDEN:
Om zich in te kunnen schrijven voor de opleiding tot Trainer B dient de cursist in het bezit te zijn van het diploma Initiator of er mee gelijkgesteld te zijn.
Net zoals bij de initiator geldt hier ook een minimum toetredingsleeftijd van 19 jaar.

trainer A

De federatie is stappen aan het zetten voor het opstarten van een Trainer A-cursus. Data tbc.

TOELATINGSVOORWAARDEN:
Om zich in te kunnen schrijven voor de opleiding tot Trainer A dient de cursist in het bezit te zijn van het diploma Initiator of er mee gelijkgesteld te zijn.
Net zoals bij de initiator geldt hier ook een minimum toetredingsleeftijd van 19 jaar.

“In te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van competitieve boksers (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van boksen, teneinde de boksers via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen te bereiken.”