MELDPUNT

Decreet  - Gezond en Ethisch Sporten (GES)

Het decreet Gezond en Ethisch Sporten (het GES-decreet), dat uit 2013 dateert, maakt het voor de Vlaamse regering mogelijk om de kwaliteit van het brede gezond en ethisch sportenbeleid van sportorganisaties te bewaken. Dat decreet maakte het onder meer mogelijk om partnerorganisaties als Centrum Ethiek in de Sport (ICES) en Gezond Sporten structureel te ondersteunen. Zij zijn het die de sportsector in de praktijk helpen, met beleidsondersteuning, vorming, expertise, tools en campagnemateriaal.

Checklist Gezond en Ethish Sporten

GES-DECREET

AANSPREEKPUNT (API)

Voel je je niet oké in je sportomgeving? Word je niet correct behandeld? Heb je te maken met pest- of grensoverschrijdend gedrag? Of wil je gewoon eens jouw verhaal kwijt? Doe je verhaal bij ons aanspreekpunt bij de Vlaamse Boks Liga. De aanspreekpersoon integriteit (API) is als onafhankelijke binnen de Vlaamse Boks Liga het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of lichamelijke en seksuele integriteit en kan hiervoor rekenen op de volledige discretie.

Zowel een bokser, een ouder of partner of andere betrokkene, zoals een begeleider of bestuurder, kunnen de API aanspreken.

De API is geen professionele hulpverlener maar helpt de melder verder door eerst een duidelijk beeld te vormen en de situatie in te schatten. Daarop wordt er afgestemd, met de melder, welke stappen mogelijk zijn of moeten gezet worden.

Elke melding wordt serieus genomen. De API volgt een handelingsprotocol dat op Vlaams niveau is uitgerold.

De API werkt hiervoor samen met de Vlaamse Boks Liga (op federatieniveau) en de gespecialiseerde organisaties die overkoepelend het beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en integriteit opstellen.

Van elke melding maakt de API een dossier dat in alle discretie en onafhankelijkheid behandeld wordt.

Voor de Vlaamse Boksliga kan u als Aanspreekpunt terecht bij onafhankelijke externe api :
Lisa van der Vleuten.

E-mail: meldpunt@vlaamseboksliga.com
Tel.: 0468538879

Lisa van der Vleuten

Lisa Van Der Vleuten heeft een achtergrond in Bedrijfspsychologie en Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent. Ze is al enkele jaren werkzaam als arbeidspsycholoog en personal trainer. Eerder was ze Deskundige werving & selectie bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie en werkte ze als Personal Coach en Trainer. Lisa heeft ook stage-ervaring in bedrijfspsychologie en klinische psychologie opgedaan en beschikt over een veelzijdige werkervaring.

ANDERE VRAGEN?

NaamInfoTel.Website
Tele-onthaal    Tele-onthaal staat 24/7 klaar voor al je vragen. Contacteer hen nu anoniem en gratis.    106  Klik hier
1712 1712 is dé hulplijn voor iedereen met vragen over geweld en misbruik   1712   Klik hier
 
1712