TRANSPARANTIE

Transparantie betreft de mate van openheid in het overbrengen van informatie. Een transparante werking biedt externe actoren de mogelijkheid om toezicht te houden op de interne werking van de organisatie, wat de aanzet vormt tot goed bestuur.

PRINCIPE 1: DE ORGANISATIE PUBLICEERT HAAR STATUTEN, INTERNE REGLEMENTEN, ORGANIGRAM, SPORTREGELS EN MEERJARENPLAN.

PRINCIPE 2: DE ORGANISATIE PUBLICEERT DE AGENDA EN NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

PRINCIPE 3: DE ORGANISATIE RAPPORTEERT OVER DE BESLISSINGEN VAN HAAR RAAD VAN BESTUUR.

         VERSLAGEN Bestuursvergaderingen

PRINCIPE 4: DE ORGANISATIE PUBLICEERT INFORMATIE OVER HAAR BESTUURSLEDEN.

PRINCIPE 5: DE ORGANISATIE PUBLICEERT CONTACTGEGEVENS VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Algemeen: info@vlaamseboksliga.com

Contacten bestuursraad

Emmanuel Demanet : e.demanet2504@gmail.com
Brahim Ait Aadi : Brahim.ait@telenet.be
Willy De Groof : degroofwilly@skynet.be
Ivo Cilurzo : ivo.cilurzo@hotmail.be
Tom Flachet : tom.flachet@gmail.com
Delfine Persoon : delfinepersoon@gmail.com

PRINCIPE 6: DE ORGANISATIE PUBLICEERT INFORMATIE OVER HAAR LEDEN OP HAAR WEBSITE.

BOKSCLUBFINDER

CLUBCONTACTEN

PRINCIPE 7: DE ORGANISATIE PUBLICEERT EEN JAARVERSLAG, INCLUSIEF FINANCIEEL VERSLAG EN VERSLAGEN VAN INTERNE COMITÉS.

PRINCIPE 8: DE ORGANISATIE PUBLICEERT REGLEMENTEN EN VERSLAGEN OVER VERGOEDINGEN EN BONUSSEN VAN BESTUURSLEDEN.

PRINCIPE 9: DE ORGANISATIE RAPPORTEERT IN HET JAARVERSLAG OVER DE TOEPASSING VAN DEZE CODE MET INACHTNEMING VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN INZAKE GOED BESTUUR.

PRINCIPE 10: De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de aangesloten sportclubs.

BOKSCLUBFINDER