VBL interne structuren

VBL interne structuren

De VBL heeft 63 boksclubs aangesloten en dit vertaalt zich in een ledenaantal  +/-3700. Om al onze leden optimaal te ondersteunen zijn er binnen de VBL verschillende organen actief.  Deze kunnen kort in het volgende tabel opgesomd worden.

Algemene vergadering Effectieve leden voorgezeten door voorzitter
Raad van Bestuur

 

 

Bestuurders die benoemd worden door de algemene vergadering
voor vier jaar en die ten alle tijde door een algemene vergadering
met 2/3 van de stemmen afzetbaar zijn
Vlaamse Liefhebbers boksafdeling VLBA
Vlaamse Elite Boksafdeling VEBA
Vlaamse Scheidsrechters afdeling VSA
Medische Commissie  Samengesteld uit experts van artsen en VBL afgevaardigde
Disciplinaire Commissie  

Disciplinaire commissie is samengesteld uit de volgende leden:

Meester Bert Vanmechlen – Advocaat 
Niels Bollen – Politierechter
Pieter Van Caeneghem – Gevangenisdirecteur en Jurist
Rekeningnazichters De algemene vergadering zal twee Rekeningnazichters aanduiden
tussen de effectieve leden
Technische commissie Topsport  Vaste samenstelling uit experts
Denkcellen  Vaste en jaarlijkse variabele leden