Goed bestuur

DIMENSIE TRANSPARANTIE

1.1

  .Statuten.
190710_Statuten.pdf
221021_Statuten_NieuwBestuur2022.pdf
23-12-2023_Statuten VBL_aanpassing.pdf
  .Interne reglementen.
120124_Inwendige orde versie 2023
200823_Inwendige orde versie 2023
  .Organogram. (zie ook 1.6)
Organigram VBL
  .Codex.
Sportief (Codex2023)
Sportief (Codex2023 - Elite/profs)
  .Gedragscodes
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_bestuurders_2024
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_sportbegeleiders_2024
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_sporters_2024

1.2

Beleidsplan
Meerjarenplan (Beleidsplan2021-2024)
Begroting
2023_Begroting_Luik II-actieplan vlaamse boks liga update 2024 Feedback Sport Vlaanderen TOPSPORT
2023_Begroting_Luik II-actieplan vlaamse boks liga update 2024 Feedback Sport Vlaanderen BBB KANSENGROEP
2023_Begroting_Luik II-actieplan vlaamse boks liga update 2024 Feedback Sport Vlaanderen BOXSWITCH

 

1.3

Jaarverslag

Jaarverslag 2022 met aanvulling BAV

Jaarverslagen (vorige)
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017

 

1.4

Verslagen Bestuursvergaderingen
2023 - Verslag Algemene Statutaire Vergadering - 11 juni 2023

Verslag bestuursvergadering 20 oktober 2022 - Vergadering 102
Verslag bestuursvergadering 17 november 2022 - Vergadering 103

Verslag bestuursvergadering 22 december 2022 - Vergadering 104

Verslag bestuursvergadering 19 januari 2023 - Vergadering 105
Verslag bestuursvergadering 16 februari 2023 - Vergadering 106
Verslag bestuursvergadering 16 maart 2023 - Vergadering 107

Verslag nr. 108 - Raad Van Bestuur VBL van 27 april 2023

Verslag nr. 109 - Raad Van Bestuur VBL van 25 mei 2023
Verslag nr. 110 - Raad Van Bestuur VBL van 22 juni 2023
Verslag nr. 111 - Raad Van Bestuur VBL van 24 augustus 2023
Verslag nr. 112 - Raad Van Bestuur VBL van 28 september 2023
Verslag nr. 113 - Raad Van Bestuur VBL van 26 oktober 2023
Verslag nr. 115 - Bestuursorgaan  VBL van 21 december 2023
Verslag nr. 116 - Bestuursorgaan  VBL van 18 januari 2024

Verslagen Bestuursvergaderingen - Koepel
2023 - PV Alg. Stat. Vergad. van 25 juni 2023 - NL
2022 - PV nr 69 Koepel van 3 november 2022 - NL

2023 - PV nr 70 Koepel van 2 maart 2023 - NL

2023 - PV nr 71 Koepel van 23 mei 2023 - NL

2023 - PV nr 72 Koepel van 7 september 2023 - NL
2024 - PV nr 73  Koepel van 11 januari 2024 - NL
2023 - Verslag Buitengewone algemene statutaire vergadering 10 en 17 december 2023

Werkingsverslagen

190401_werkingsverslag_2018_VlaamseBoksLiga_31032019.pdf
200401_werkingsverslag_2019_VlaamseBoksLiga_31032020.pdf

220331_werkingsverslag_2021_VlaamseBoksLiga_aanpassingen_BBB.pdf

220331_werkingsverslag_2021_VlaamseBoksLiga_aanpassingen_corona_noodfonds.pdf
220331_werkingsverslag_2021_VlaamseBoksLiga_aanpassingen_ethiek.pdf
220331_werkingsverslag_2021_VlaamseBoksLiga_aanpassingen_Fightrep.pdf

220331_werkingsverslag_2021_VlaamseBoksLiga_aanpassingen.pdf

221031_Evaluatie_2021_Boxing_Behind_Bars.pdf

230331_werkingsverslag_2020_VlaamseBoksLiga_.pdf
230401_werkingsverslag_2022 Parkiboks_be_BELEIDSFOCUS.pdf
230401_werkingsverslag_2022_VlaamseBoksLiga_BASISWERKING.pdf
230401_werkingsverslag_2022_VlaamseBoksLiga_ethiek.pdf


1.5

Verslagen Algemene Vergaderingen
Verslag AV 2022
Verslag AV 2021 - Fysiek
Verslag AV 2021 - Digitaal
Verslag AV 2020
Verslag AV 2019
Verslag AV 2018

 

1.6
Samenstelling van het actuele bestuursraad
Organogram VBL
Raad van Bestuur VBL - Mandaten
  (**Het bestuur werd voltallig gekozen op 08/05/2022)

Algemeen: info@vlaamseboksliga.com

Contacten bestuursraad:
Emmanuel Demanet : e.demanet2504@gmail.com
Brahim Ait Aadi : Brahim.ait@telenet.be
Willy De Groof : degroofwilly@skynet.be
Ivo Cilurzo : ivo.cilurzo@hotmail.be
Tom Flachet : tom.flachet@gmail.com
Delfine Persoon : delfinepersoon@gmail.com

Bestuursprofielen Vlaamse Boks Liga
Bestuursprofielen en bijhorende competenties

1.7

Honorering Leden Bestuursorgaan
(zie 1.1 statuten + 1.6 Bestuursprofielen)
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_bestuurders_2024
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_sportbegeleiders_2024
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_sporters_2024

1.8

Belangenconflicten
(
zie 1.1 statuten)

1.9

Toepassingen Goed Bestuur

1.10

Aangesloten Sportclubs
** Alle clubs hebben zowel een recreatief als een competitief aanbod!

BOKSCLUBFINDER

CLUBCONTACTEN

1.11

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)
Verzekering Lichamelijke Ongevallen (LO)
200930_Polis_VLAAMSE BOKSLIGA - 01.01.2018 - ALGEMENE VW.PDF
200930_Polis_VLAAMSE BOKSLIGA - 01.01.2018 - BIJZONDERE VW - copie leden-Aanpassingen.pdf
200930_Polis_VLAAMSE BOKSLIGA - TIJDELIJKE RISICO'S - STAGES EN NIET-LEDEN - 2021.pdf
Verzekerde Activiteiten - samenvattend overzicht-2023.pdf

DIMENSIE DEMOCRATIE

2.1

Taken voor elke Bestuursfunctie
Bestuursprofielen Vlaamse Boks Liga
Bestuursprofielen en bijhorende competenties
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_bestuurders_2024
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_sportbegeleiders_2024
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_sporters_2024

Verslagen evaluatie profielen

2.2

Procedure Agenda Bestuursvergadering

Procedure-AgendaBestuursvergadering
Vergaderrooster-VBL-2023.pdf

2.3

Aanwezigheidquotum Bestuursvergadering
Aanwezigheidquotum Algemene Vergadering

(zie 1.1 statuten)

2.4

Maximale zittingsperiode bestuursleden

(zie 1.1 statuten)

2.5

Gefaseerd uittredingsrooster bestuursleden
Bestuursprofielen Vlaamse Boks Liga
Bestuursprofielen en bijhorende competenties

2.6

Data van de bestuursvergaderingen

(zie 1.4 Verslagen bestuursvergaderingen)

2.7

Introductieprocedure nieuwe leden
Procedure nieuw bestuurder 2024

2.8

Leden vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering

(zie 1.1 statuten)

2.9

Zelfstandige regionale entiteiten

(zie 1.1 statuten)

DIMENSIE INTERNE VERANTWOORDING & CONTROLE

3.1

Taken van de afdelingen binnen de organisatie
Bevoegdheden van de afdelingen binnen de organisatie
Honorering Leden Bestuursorgaan
(
zie 1.1 statuten + inwendige orde)
Bestuursprofielen Vlaamse Boks Liga
Bestuursprofielen en bijhorende competenties
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_bestuurders_2024
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_sportbegeleiders_2024
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_sporters_2024

3.2

Niet-cumuleren functies voorzitter - directeur
Honorering Leden Bestuursorgaan
(zie 1.1 statuten )
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_bestuurders_2024
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_sportbegeleiders_2024
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_sporters_2024

3.3

Lijst van de onverenigbaarheden als lid van het bestuur
Honorering Leden Bestuursorgaan
(
zie 1.1 statuten )
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_bestuurders_2024
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_sportbegeleiders_2024
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_sporters_2024

3.4

Bevoegdheden bestuursorgaan
Bevoegdheden personeel (contracten, financieel)
Honorering Leden Bestuursorgaan
(
zie 1.1 statuten )
Bestuursprofielen Vlaamse Boks Liga
Bestuursprofielen en bijhorende competenties
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_bestuurders_2024
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_sportbegeleiders_2024
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_sporters_2024

3.5

Verslag functioneringsgesprek bestuursorgaan en directeur

3.6

Meerjarenbeleidsplan
Beleidsplan VBL
Samenvatting Beleidsplan en subsidies
Actieplan VBL

3.7

Procedure Toezicht Financieel Beleid
Samenstelling en taken  Financieel Comité
Verslagen Financieel Comité
Verslag rekeningnazichter F de Donder 5 mei 2022.pdf
Verslag Secretaris - AV Sportjaar 2021.pdf
Verslag van de financiele commissaris E Van Vaerenbergh 2021.pdf

3.8

Jaarlijkse evaluatie van de werking van het bestuursorgaan

3.9

Algemene gedragscode
gedragscodes_aanpassingen.pdf
Regeling onkosten
Regeling betreffende geschenken
Regeling betreft belangenvermenging

Honorering Leden Bestuursorgaan
(
zie 1.1 statuten )
Bestuursprofielen Vlaamse Boks Liga
Bestuursprofielen en bijhorende competenties
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_bestuurders_2024
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_sportbegeleiders_2024
Gedragscodes_Vlaamse_Boks_Liga_sporters_2024

3.10

Procedures ivm belangenvermenging
Register belangenvermenging situaties

Honorering Leden Bestuursorgaan
(
zie 1.1 statuten )
Bestuursprofielen Vlaamse Boks Liga
Bestuursprofielen en bijhorende competenties

3.11

Werkplan 12 maanden

3.12

Samenstelling Adviserend Comité
Verslagen Adviserend Comité

3.13

Polis Bestuursaansprakelijkheid
Verslag strategie Financiële Risicobeperking

3.14

Procedure Beroep tegen sportieve sancties
Honorering Leden Bestuursorgaan
(
zie 1.1 Intern reglement )
Bestuursprofielen Vlaamse Boks Liga
Bestuursprofielen en bijhorende competenties

3.15

Anti-fraude regels
Procedures bij overtreding Anti-fraude regels

3.16

Vertegenwoordiging in de Belgische Koepelfederatie