WAT IS OLYMPISCHE STIJL BOKSEN?

Amateur boksen, ook wel Olympisch boksen genoemd, staat sinds 1904 op het programma van de Olympische Zomerspelen. Het Olympisch boksgebeuren ligt in handen van de Internationale Amateur boksfederatie AIBA. Deze bond organiseert ook op internationaal vlak tweejaarlijks een wereldkampioenschap. De EUBC is de Europese bond voor het amateur boksen en organiseert tweejaarlijks en Europees kampioenschap. Het olympisch stijl boksen maakten zijn opkomst tegen het einde van de jaren 1800. Deze vorm van boksen onderscheidt zich van het professioneel boksen middels rondes van kortere duur en een verminderd aantal maximale rondes. Bij de mannen bestaat een kamp uit 3 rondes van elk 2 of eventueel 3 minuten met een interval van 1 minuut tussen elke ronde. Bij de dames kan een kamp 4 rondes duren van elk 2 minuten. Op lokaal vlak kunnen er verschillen in duratie van de rondes zijn als gevolg van niveau specifieke regels.

Het olympisch stijl boksen is verschillend van het professioneel boksen. Het is meestal sneller en het tempo ligt hoger. In tegenstelling tot het stereotiep beeld dat de gewoon man heeft over boksen, is er in deze sport geen plaats voor agressie en geweld. Dit wordt weerspiegeld in het gedrag van de medailles winnaars op de olympische spelen die bijna altijd kalm en geconcentreerd met een scherpe focus  de ring instappen. Boksen wordt vaak vergeleken met schaken, waarbij elke zet strategisch gezet dient te worden. Zo ook dient elke stoot en beweging strategisch gezet te worden binnen de boksring. Echter het verschil tussen schaken en boksen is dat de zetten bij het boksen heel snel dienen te gebeuren. In tegenstelling tot het professioneel boksen ligt de nadruk bij het olympisch stijl boksen voornamelijk op het scoren van punten als gevolg van het landen van een correcte stoot op het legaal raakvlak van de tegenstander, een correcte techniek en snelheid van uitvoering alsook de vaardigheid van de bokser. Dit heeft geleidt tot puntentoekenning dat met volgende criteria rekening te houdt; 

Criteria puntentoekenning

aantal kwaliteitsvolle slagen op het raakvlak van de tegenstander
algemene dominantie over de ronde
mate van competitiviteit
technische en tactische superioriteit
het naleven van de regels

Recente beleidsmatige maatregelen getroffen door internationale koepels hebben er verzorgd dat er een verschuiving binnen het olympisch boksen aan het gebeuren is, waarbij er meer gebokst wordt zoals binnen de professionele circuits, waar het landen van harde stoten en werken richting een K.O. gestimuleerd wordt middels het toekennen van extra punten.

Bij de Olympische boksers dient het bovenlichaam bedekt te zijn met een T-shirt.  Men heeft altijd een rode en blauwe hoek, de atleet heeft de kleur van zijn respectievelijke hoek.  De dames dragen een hoofdbescherming.  De mannen vanaf Rio niet meer. Het resultaat van een wedstrijd wordt bepaald door een jury en de beslissing is gebaseerd op het aantal stoten dat landen op het legaal raakvlak en de eerder vermelde criteria (Tabel 1). Een bokswedstrijd neemt plaats in de aanwezigheid van een scheidsrechter dat zich in de ring bevindt met de boksers, 3 of meer juryleden rond de ring en een timekeeper. De scheidsrechter heeft de controle over de wedstrijd en waakt over het goede verloop ervan, terwijl de juryleden elk individueel een score bijhouden van de kamp dat bij afloop wordt opgeteld.   De bokser met de meeste punten wint, behalve wanneer de scheidsrechter beslist om een wedstrijd stil te leggen voor het einde van de laatste ronde.


volledige outfit rode hoek

De bokshelm

Binnen het olypisch stijl boksen werd oorspronkelijk door alle boksers op alle niveaus een bokshelm, bokshandschoenen, bandage, kruisbeschermer, aan gepast shirt, short met onderscheidende band en mondbeschermer gedragen.  Sinds 2016 is dit niet meer het geval. In Zwitserland, bij de  International Olympic Comité executive board, werd besloten dat het IOC de beslissing van AIBA om de bokshelm af te schaffen, niet zou tegenhouden. Hierdoor werd er op de olympische spelen van 2016 te Rio terug zonder bokshelm gebokst door de boksers. De beslissing om de bokshelm af te schaffen was gebasseerd op verschillende studies gepubliceerd in  “the British Journal of Sports Medicine”, waarin werd aangetoond dat  de bokshelm de kans op een hersenschudding niet doet afnemen en zelf de kans op een hersenschudding en langdurige hersentrauma zou vergroten. Er is volgens de onderzoekers geen bewijs dat de bokshelm leidt tot een vermindering in het aantal incidenten die leiden tot een hersenschudding. Echter bewijzen andere studies het tegendeel en is dit een debat dat nog steeds gaande is en verder onderzoek vereist.


OS ’16 en OS ’12

Gewichtsklassen binnen het Olympisch boksen:

Mannen: 49kg, 52kg, 56kg, 60kg, 64kg, 69kg, 75kg, 81kg, 91kg, 91+kg

Vrouwen: 46kg; 48kg; 51kg; 54kg; 57kg; 60kg; 64kg; 69kg; 75kg; 81kg; 81+kg.