VBL Competitie

De VBL wil de aangesloten clubs verenigen om een sterker bokslandschap te creëren. Er is veel potentieel in de Vlaamse bokssport. De VBL wilt daarom investeren in de toekomst van de Vlaamse bokssport. Onze federatie wilt voornamelijk samen met al zijn leden werken aan een kwaliteitsvol boksklimaat dat topboksers genereert die presteren op het internationaal podium en dat de bokssport in zijn geheel promoot. Om dit te bereiken geloven wij in een duurzaam aanpak in samenspraak met onze leden, waarbij verschillende competitiemogelijkheden aangeboden worden en een duidelijk topsport traject uitgestippeld wordt, zodat de atleten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Verder binnen de tabblad competitie worden de verschillende competitievormen toegelicht, alsook topsport.

De mogelijkheid tot evolutie van het boksen, zowel de algemene werking als de topsportwerking, in Vlaanderen is groot. De boksbond is nog een relatief nieuwe bond en wil met haar algemeen beleidsplan en topsportbeleidsplan in het bijzonder een belangrijk stap zetten. Het kiest voor een Olympisch uitstraling en wil het Olympisch boksen in Vlaanderen op de internationale kaart zetten door structureel toe te werken naar topsportsucces. Een basis van sporters, trainerskwaliteit, omkaderingsmogelijkheden, … lijkt nu aanwezig om dit de komende jaren ook succesvol te kunnen doen.  Het professioneel boksen speelt ook een grote rol in de Vlaamse bokslandschap en zal daarom  een grote wegingsfactor hebben bij beleidsmatige beslissingen, zodat het boksen in Vlaanderen optimaal kan groeien.

De VBL merkt in haar databanken dat de mogelijkheden voor de boksers om zich competitief te meten ondermaats zijn. De laatste 4 jaar vermindert het aantal meetings in Vlaanderen. Zo zien wij in 2013 dat er 43 meetings waren, in 2014 waren er nog 41 meetings, in 2015 waren er nog 35 meetings en in 2016 waren er ook nog 35 meetings. De VBL heeft doelstellingen geformuleerd om de organisatie van boksmeetings laagdrempeliger te maken. hopende dat de mogelijkheden voor de boksers om hun capaciteiten tentoon te kunnen stellen zullen toenemen.  De Vlaamse Boksliga streeft er zeker naar dit aantal amateur en Elite-meetings voor 2017 minstens op 35 te behouden en in de nabije toekomst te verhogen door de inrichters te ondersteunen. Laagdrempelige vormen van organisatie kunnen ervoor zorgen dat meer meetings worden georganiseerd. Hierbij denkt de VBL aan interclubs, recreantentoernooien en interregionale meetings. De oprichting van de verschillende denkcellen (2017) zou hier ook haar bijdrage moeten leveren.

CODEX