Topsport

VLAAMSE LIGAPLOEG

De Vlaamse Boks Liga is enorm gemotiveerd en hecht veel belang aan de begeleiding van haar topatleten en de omkadering ervan. De groeimogelijkheden voor het boksen in België zijn groot en er is enorm veel talent. De VBL heeft Olympische ambities en wil het Olympisch boksen in Vlaanderen op de internationale kaart brengen. In 2020 wil de VBL dat het Belgische boksen opnieuw vertegenwoordigd is op de Olympische Spelen! De VBL ontvangt, omwille van haar ambities en kwaliteiten, ondersteuning van Sport Vlaanderen voor het voeren van een sport- én topsportbeleid.

Pierre A. Ligaploeg referee

De boksliga is sinds 2012 een erkende en sinds 2017 een gesubsidieerde Vlaamse Sportfederatie. Sinds 2011 begon de Vlaamse boks Liga ook actief in te zetten op topsport. Ze startte opnieuw een ligaploeg en trachtte hierbij onder meer te vermijden dat te veel talenten te vroeg de overstap naar het profboksen maakten. Ze wilt minimum om de twee weken gezamenlijke trainingen met alle geselecteerden. Hierbij wilt de VBL continue bijsturing en opvolging zowel op technisch als fysiek vlak voorzien aan haar topatleten. De ligatrainingen werden opgestart en de meest talentvolle sporter namen deel aan internationale wedstrijden. De begeleiding wordt voorzien door de ligatrainer, de enige 3-star AIBA coach in België, Hubert Firens die zoveel als mogelijk mee ging naar het buitenland. De werking van de ligaploeg bewees de laatste jaren dat bokstalent aanwezig is in Vlaanderen, maar dat er nog duidelijke stappen te nemen zijn. Een duidelijke en transparante structuur kan de start betekenen van een amateurbokscultuur en de uitstraling van het Olympisch boksen in Vlaanderen omhoog krikken.

Hovannes M.

De voorbeeldfunctie van talenten binnen de liga ploeg zorgt momenteel ook voor een unieke kans voor een gedragen en succesvolle start van een structurele topsportbokswerking. Alle beloftevolle jongeren in en buiten de ligaploeg kunnen immers opkijken naar de prestaties die zij (ligaploeg) leveren en zullen al het mogelijke doen om in hun voetsporen te treden.

De technisch directeur

De opvolging van de topsportbokswerking zal gebeuren door de technisch directeur Hubert Firens. De technisch directeur legt de sportieve lijnen vast, volgt de verschillende dossiers op en zorgt voor de draagkracht van het topsportproject.  Indien verantwoording en opvolging nodig is binnen bepaalde instanties of commissie (zoals RvB) dan zorgt de technisch directeur voor de invulling er van. De technisch directeur is met name de topsportvertegenwoordiger van de Vlaamse Boks Liga binnen en buiten de eigen federatie.

De toptrainer

De toptrainer richt zich op de prestatieprogramma’s en speelt een leidende rol ten opzichte van de jeugdtrainer topsport. Hij zit reeds 15 jaar in de bokssport behaalde verschillende trainersdiploma’s waaronder als enige trainer in Vlaanderen de een internationale trainerslicentie. Sinds het ontstaan van de ligaploeg is hij de leidende figuur achter dit project waarbij hij de grootste talenten tot op het internationale niveau bracht.

Gegevens ligaploegtrainer Hubert Firens

Categorie
Informatie
Geboortedatum
11/12/1968
Sportief Palmares
4 x Belgisch Kampioen
 2 x Nederlands Kampioen
 Brons World Games Zagreb
Sportdiploma’s VTS/Sport Vlaanderen
Trainer A boksen
 Trainer A Atletiek
 Trainer A Fitnes (PT)
Diploma’s AIBA
1-STAR AIBA coach
 3-STAR AIBA coach
 APB-WSB-AOB coach

LIGAPLOEG TRAININGEN

Rachem M.

De Vlaamse Boksliga wilt de meest talentvolle atleten opsporen en de kans geven om optimaal te groeien. De ligatrainingen werden daarom opgestart en de meest talentvolle sporter namen deel aan internationale wedstrijden. De begeleiding wordt voorzien door de ligatrainer, en enige 3-star AIBA coach in België.

De werking van de ligaploeg bewees de laatste jaren dat bokstalent aanwezig is in Vlaanderen, maar dat er nog duidelijke stappen te nemen zijn. De talentdetectie is enkel gebaseerd op de clubs die naar de ligatrainingen komen en participatie aan de VBL competitie. Het opsporen van de talenten in de clubs zelf gebeurt momenteel ook nog onvoldoende.

Iedereen kan participeren aan de open liga trainingen en zijn een platform voor talentenidentificatie en selectie buiten de traditionele competitie. De VBL streeft om op maandelijkse basis een open liga training te organiseren om iedereen de kans te geven op zijn kwaliteiten ten toon te stellen of om zijn technisch vaardigheden bij te scholen onder begeleiding van de liga ploeg trainer.

Buiten de open liga trainingen zijn er ook de trainingen enkel voor de ligploeg geselecteerde. De VBL wilt minimum om de twee weken gezamenlijke trainingen met alle geselecteerden organiseren. Hierbij wilt de VBL continue bijsturing en opvolging zowel op technisch als fysiek vlak voorzien aan haar topatleten.

Bekijk de video van een Openliga Training

TOPSPORT COMMISSIE

De topsportcommissie werd opgestart in augustus 2016 naar aanleiding van de ambities van de VBL om het Belgisch boksen terug op de Olympische Spelen te krijgen. De commissie krijgt het mandaat van de Raad van Bestuur over het Olympisch topsportgebeuren in Vlaanderen. Ze komt in principe minsten drie maal per jaar samen en is samengesteld uit:

  • Een vertegenwoordiger van de RvB en verantwoordelijke van de liefhebbersafdeling: Willy Degroof
  • De ligacoach: Hubert Firens.
  • Een vertegenwoordiger van Sport Vlaanderen zal hier telkens op uitgenodigd worden.
  • Vertegenwoordiger van ADEPS.
  • Vertegenwoordiger van LFB.
  • Vertegenwoordiger van het BOIC.

Doel:

Het detecteren en selecteren van talentvolle en beloftevolle atleten. Deze atleten goed omkaderen en ondersteunen zodat deze zich ten volle kunnen ontplooien en ontwikkelen tot internationale atleten met als einddoel de volgende OS. Om een optimale omgeving te creëren is de commissie ook bezig om beleidsmatig de topsportwerking te structuren in overleg met de Raad van Bestuur.