Recreatief boksen

De Vlaamse Boks Liga is een unisport federatie dat het Engels boksen promoot, organiseert en beleidsmatig structureert binnen Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  De VBL wilt alle clubs die Engels boksen als liefhebberij beoefenen en gevestigd zijn in het Nederlandstalige gebied van België en/of het hoofdstedelijk gebiedverenigen.  De VBL streeft om het beoefenen van boksen voor iedereen mogelijk te maken en het constant te bevorderen, waarbij de onderrichting  en reglementering ervan in de clubs eenvormig en uniform wordt gemaakt. Als federatie hebben wij een bijzondere liefde voor het Engels boksen, aandacht voor actieve en duurzame sportbeleving en streven wij naar het bereiken van een sterk maatschappelijk en ethisch engagement.


Koning Filip bezoekt jong talent

Liefde voor het Engels boksen, omdat het een complete sport op fysiologisch en mentaal vlak is. Om te kunnen boksen worden meerdere systemen belast, zoals het aerobe en anaerobe energiesysteem. Er is een grote maten aan kracht, conditie, inschattingsvermogen en coördinatie nodig om de sport te beoefenen op een competitief niveau. Maar ook strategisch is het een sport van hoog niveau. Dit allemaal te samen maakt het een heel complete sport waarbij vele vaardigheden getraind worden. Het Engels boksen staat ook bekend voor zijn Sport + effect. Sport-plus, of sport als middel voor het bevorderen van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van maatschappelijk kwetsbare groepen, krijgt sinds enkele jaren meer en meer aandacht. Ook vechtsporten worden door overheden, sporten jeugdwerkorganisaties doelbewust ingezet om sociale meerwaarde bij kansengroepen te creëren. Het Engels boksen vertoont vele eigenschappen om te gebruiken als middel voor dit effect bij specifieke moeilijk te bereiken doelgroepen. Boksen is ook een gentleman sport waarbij wederzijds respect een voorwaarde is om de sport te beoefenen. Het is een laagdrempelige sport toegankelijk voor iedereen en er is niets meer nodig dan een simpel sport outfit, bokshandschoenen (meestal aanwezig in de club) en motivatie!

VBL wilt gaan voor maatschappelijk engagement, omdat sport de sociale cohesie bevordert en ook als middel kan gebruikt worden om vakoverschrijdende doelstellingen te realiseren. De VBL beseft dat sport een belangrijke rol speelt in de maatschappij en wilt daarom zijn verantwoordelijkheden hierin nemen om zijn nederige bijdrage te leveren.

Koning Filip op bezoek bij een VBL boksclub (Genk)

De VBL engageert zich ook ethisch, aangezien wij een medisch en ethisch verantwoord beleid voeren in de sport belangrijk vinden, zeker omdat het Engels boksen betreft dat een breed publiek als leden heeft, waarbij het eigen is aan de sport dat er contact wordt gemaakt.

Wilt u boksen eens uit proberen of wilt u gewoon werken aan uw algemene gezondheid op een interactieve en leuke manier? Zoek dan via de volgende knop een boksclub bij u in de buurt!