De Vlaamse Boks Liga

De Vlaamse Boks Liga vzw werd opgericht in 2006 en is de koepelfederatie voor het Engels Boksen van de Belgische clubs in het Nederlandstalige gebied van België en/of in het Brussel Hoofdstedelijk gebied.  Zij organiseert bokswedstrijden op het Vlaams grondgebied en is overkoepeld door de Koninklijke Belgische Boksbond vzw die op haar beurt in 1912 opgericht werd. De Vlaamse Boks Liga is sinds 2017 een erkende en gesubsidieerde unisportfederatie en wilt de toonaangevende federatie zijn voor alle beoefenaars en clubs van deze diverse en rijke sport. De Vlaamse Boks Liga wilt de huidige bokslandschap gaan verenigen, beleidsmatig structureren, innoveren en middels een professionele aanpak de bokssport naar hogere niveaus brengen, zodat het een prominent positie kan verwerven in maatschappij. Dit allemaal wilt de Vlaamse Boks Liga realiseren middels:

  • Het zo breed mogelijk aanbieden en het promoten van het Engels boksen.
  • De boksclubs en sportbeoefenaars een centrale positie geven in ons beleid en veelzijdig ondersteunen.
  • De samenhorigheid en de samenwerking tussen de clubs en leden van de federatie te behouden en te bevorderen.
  • Een kwaliteitsvolle interne werking van de Vlaamse Boks Liga bewerkstellen en verstevigen.
  • De jeugdsport ondersteunen volgens de principes van de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport.
  • De reglementering van het boksen in de clubs uniform maken.
  • Talentvolle jongeren de kans geven om zich te ontwikkelen tot topsporters.

De Vlaamse Boks Liga wilt voornamelijk de Openheid en eerlijkheid centraal plaatsen in het beleid:

“Een open en eerlijke communicatie moet leiden tot een grote bereidheid tot ‘samenwerken”. De leden zijn ten allen tijde ambassadeur van de bokssport, ze koesteren dezelfde waarden en interesses. Deze passie voor het boksen is de drijfveer en bindmiddel.”