Bestuur VEBA

Binnen België hebben we drie afdelingen, de Waalse federatie FBL (ligue Francophone), de Duitstalige gemeenschap (boxliga der deutschpraghigen gemeinshaft) en onze liga; de VBL (Vlaamse Boksliga). Figuur 1 geeft een schematische weergave van de structuur.

De algemene structuur van de VBL


De liefhebbersboksafdeling van de Vlaamse Vleugel van de Vlaamse Boksliga leidt de werking rond het Olympisch boksen in Vlaanderen in goede banden. Zij krijgt daarbij advies van de technische commissie. De
eliteafdeling waakt dan weer over het profgebeuren in Vlaanderen. Figuur 2 geeft een schematische weergave van de structuur.

De Vlaamse Elite Boksafdeling

De Vlaamse Elite Boks-afdeling, afgekort V.E.B.A. heeft als doel het elite boksen in al zijn vormen te reglementeren door het opstellen van een eigen reglement van inwendige orde waarin het doel, de bevoegdheden en de plichten van de afdeling beschreven staat en aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd ter goedkeuring. Dit reglement mag niet in strijd zijn met door de wet bepaalde reglementeringen, de statuten en het reglement van inwendige orde van de Vlaamse Boks Liga vzw  en de Koninklijke Belgische Boksbond vzw. Zij kunnen ook voorstellen tot statutenwijzigingen, reglementeringen e.d doen aan de Raad van Bestuur.

In de Vlaamse Elite Boks-afdeling zetelen de volgende geëngageerde boksliefhebbers:

  • Demanet Emmanuel
  • Clough Stanley
  • Franck Marie-Noël
  • Karsikaya Aptil