Vorming

De Vlaamse Boks Liga gelooft in levenslang leren en wilt daarom blijven investeren in het verspreiden van knowhow en expertise voor haar leden. Het is exact daarom dat de VBL elke dag opzoek is naar methodes om haar werking te verbeteren. Sinds 2017 is de VBL een gesubsidieerde federatie en om de knowhow van haar leden te verrijken heeft het middelen vrij gemaakt voor extra bijscholingen. Twee nieuwe bijscholingen zijn in ontwikkeling en zullen vanaf 2018 starten. Dit betreft een bijscholing rond blessurepreventie en dopinggebruik. Buiten de cursussen in samenwerking met de Vlaamse Trainer School heeft reeds VBL een waaier aan opleidingen en bijscholingen ontwikkeld. Zo organiseert de VBL een opleiding tot verzorger, scheidsrechters opleidingen in samenwerking met de Vlaamse Scheidsrechtersafdeling, bijscholing tot agent van een bokser, blessurepreventie bijscholing in samenwerking met Sport Vlaanderen en U-Gent en een antidoping bijscholing. Ook stuurt de VBL trainers en scheidsrechters naar het buitenland om op internationaal niveau expertise op te doen. De AIBA trainers en referee opleidingen zijn hier voorbeelden van.

Get Fit 2 BOX 

Get Fit 2 Box is veel meer dan letselpreventie programma. Het is onze ethische taak om ervoor te zorgen dat onze atleten geen sportletsels oplopen. Daarnaast zal een gezond en evenwichtig getraind lichaam er ook voor zorgen dat we aan de doelstelling van levenslang sporten kunnen voldoen:

“Een letselvrij en sterk evenwichtig getraind lichaam zal tot op oudere leeftijd aan een breed scala van sportactiviteiten kunnen deelnemen. “

Als laatste is er natuurlijk de factor prestatie. Door ons lichaam op een evenwichtige manier te trainen zullen onze atleten ook beter gaan presteren. Enerzijds omdat via training van de verschillende letselpreventieve strategieën ook wordt getraind op verschillende prestatiebepalende factoren, zoals kracht, balans, lenigheid etc. Anderzijds omdat door toepassing van Get Fit 2 Box de atleten belasting tijdens training en competitie beter zullen aankunnen, waardoor ze zich langer, harder en intensiever zullen kunnen voorbereiden op belangrijke wedstrijden.

De VBL organiseert daarom een bijscholing omtrent het Get Fit to BOX-letselpreventieprogramma opgesteld in samenwerking met de Universiteit van Gent en de geëngageerde trainers van de VBL (Tom Flachet, Hubert Firens en Ibrahim Emsallak).

Meer info   Schrijf je in

Doping

De VBL waakt over het GES-decreet en streeft naar een gezond, eerlijke en ethische bokssport. Een wereld waar al de atleten in een dopingvrije sportomgeving kunnen sporten is een streefdoel van het WADA (World Anti Doping Agency) en de VBL wilt haar bijdrage hierin leveren. In het licht van dit doel organiseert het een bijscholing omtrent dopinggebruik, procedures bij een controle van doping en preventieve maatregelen tegen doping gebruik.

Opleiding scheidsrechter

Ait aadi B. secretaris VSA

De Vlaamse Boks Liga investeert ook in zijn scheidsrechter corps en stuurt scheidsrechters naar het buitenland voor internationale kwalificaties te behalen bij de internationale koepels en laat via de scheidsrechtersafdeling nieuwe scheidsrechters vormen. De Vlaamse Boks Liga wil haar scheidsrechtersopleiding verder uitwerken tot een volwaardig scheidsrechtersopleiding die jaarlijks scheidsrechters vormt.

Meer info

Bijscholing Agent bokser

Binnen het professionele boks circuit wordt er vaak gewerkt met Boks-Agents. Om een bepaalde visie en richting hieraan te geven en de geïnteresseerde boks liefhebbers te scholen in het reglement van de VBL, wordt er op vraag van de leden een bijscholing hieromtrent georganiseerd om zich te vormen tot Agent van een bokser.

Cursus verzorger 

De VBL streeft naar kwaliteit op alle vlakken. Ze wilt kwaliteitsvolle trainers, juryleden, officials, bestuursleden en voornamelijk kwaliteitsvolle boksers. De volgende stap in de realisatie van het net vernoemde is om ook een cursus omtrent de functie van verzorger in de hoek van een atleet aan te bieden. Zodoende worden de boksers compleet ondersteunt op een kwalitatieve en academische onderbouwde methodologie dat medisch verantwoord is.

De eerst volgende cursus tot verzorger zal georganiseerd worden op 22 december 2018 te Antwerpen, waarbij een groep van experts uit verschillende vakgebieden zullen ingeschakeld worden om hun expertise door te geven.

Meer informatie
Schrijf je in


Bijscholing Voeding in de vechtsporten


VTS bijscholingen 2018 in Vlaanderen

Schrijf je in

AIBA opleidingen

AIBA Coach Certification CoursesInvesteren in trainers is een prioriteit van de VBL en AIBA het is daarom dat de VBL constant opzoek is naar methodes om kwalitatieve bokses te vormen. Sporadisch stuurt de VBL omwille hiervan trainers op AIBA cursussen. The AIBA-programma’s vormen een methodiek om trainers te vormen van nationaal niveau naar  het internationaal erkende 3 sterren AIBA niveau. Zodoende garandeert AIBA en de VBL middels het sturen van zijn trainers de hoogste kwaliteit van trainers.

AIBA R&J Certification Courses

Scheidsrechters en officials zijn een vitale deel van het boksgebeuren om een veilig en eerlijk sportcultuur te garanderen tijdens competitie en er buiten. Het doel van de AIBA opleiding is om een hoge standard van arbitrage, het aanbieden van de best mogelijke opleiding en om het vormen van scheidsrechters tot het globale niveau te garanderen.

AIBA home

VTS en VBL cursussen

“Verenigd voor een sterker bokslandschap”