Boksclub finder

Bij de VBL zijn 55 clubs aangesloten verspreidt over heel Vlaanderen en het hoofdstedelijk gewest.

Dit toont de brede werking dat de VBL op dit moment heeft en jaarlijks wilt uitbreiden. De data van 2016 toont dat er 1216 recreanten zijn aangesloten bij de VBL. Echter zijn deze cijfers niet een correcte weerspiegeling als gevolg van een zwakke ledenaangiftesysteem. Sinds 2017 is de VBL overgestapt naar een digitaal ledenbestand hopende hier verbetering in te boeken.

Adres
Straal:
Provincie Aantal clubs
West-Vlaanderen 10
Oost-Vlaanderen 18
Brabant 9
Antwerpen 13
Limburg 5

“Samen verenigd voor een sterker bokslandschap”