Ledenvergadering 11 november 2018 Willebroek

Geachte leden

 

Het jaar 2017  alsook 2018 heeft vele veranderingen met zich meegebracht. De Vlaamse Boks Liga heeft namelijk een historische periode achter de rug, waar vele zaken zijn gerealiseerd en waarvan wij de vruchten van hebben geplukt en nog veel van zullen plukken in de komende jaren. Het was een jaar van funderingen leggen om de komende jaren op te kunnen bouwen. Dit is gebeurt onder toezicht van de raad van bestuur en  van onze ondertussen gekende algemeen coördinator Ibrahim Emsallak. De Vlaamse Boks Liga zou graag een overzicht  willen bezorgen aan haar leden betreffende de projecten die gelanceerd en gerealiseerd zijn,  zodat iedereen voldoende geïnformeerd is en zich gericht kan aanpassen, omdat vele initiatieven direct impact zullen hebben op de clubs, haar werking en haar leden.

De Vlaamse Boks Liga organiseert daarom een ledenvergadering op 11 november 2018 te Willebroek op het Sport Vlaanderen Domein (Hazewinkel). De VBL heeft voor 11 november gekozen, aangezien het dan een zondag is dit op een feestdag. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de meeste mensen beschikbaar zijn, er voldoende parkeermogelijkheden ontstaan en de files geminimaliseerd worden. Wij hebben gekozen voor het Sport Vlaanderen domein te Willebroek, aangezien deze pal in het midden van Vlaanderen is gevestigd, zodat de verplaatsingen voor al de leden van de VBL redelijk blijven en wij rekening houden met iedereen.

Verschillende projecten zullen toegelicht worden. De VBL presenteert het voorlopig programma hier beneden:

 

 

Programma ledenvergadering 2018 Willebroek

Ontvangst met koffie/thee en bijhorend +controle aanwezigheid

                                                                                                                                                                                                              

 

10:30 – 11:00

Introductie door algemene coördinator

                                                                                                                                                                                                              

 

11:00 – 11:05

Presentatie ledenbestand VBL door  Jo Vandendriessche van JVD-Solutions
en  Ibrahim Emsallak (opleidingsdagen)                                                                                                                                                                                                              
 


11:10 – 11:30

Vragen omtrent ledenbestand

                                                                                                                                                                                                              

 

11:30 – 11:45

Recreantentoernooi door Ibrahim Emsallak

                                                                                                                                                                                                   

 

11:45 – 12:00

Vragen omtrent recreantentoernooi

                                                                                                                                                                                                              

 

12:00 – 12:15

Pauze en middagmaal

                                                                                                                                                                                                              

12:15 – 12:45
Presentatie Aanspreekpunt Integriteit  (vlaggensysteem met opleidingsdagen)

                                                                                                                                                                                                              

 

12:45 – 13:00

Q&A sessie (vragen op voorhand) + koffie

                                                                                                                                                                                                              

 

13:00

 

 

De VBL wilt benadrukken dat het uiterst belangrijk is dat minsten 1 persoon van elke club aanwezig is om de werking van het nieuw ledenbestand te kunnen volgen, aangezien iedereen hier mee te werk zal moeten gaan. De voorkeur heeft  dat er minstens 2 personen per club aanwezig zijn, iemand met sportieve kennis en iemand met kennis over de clubadministratie of beide.

De komende ledenvergadering is uiterst belangrijk voor de werking van de clubs en een aanwezigheid is daarom cruciaal. De VBL verzoekt daarom beleefd om hier voltallig aanwezig te zijn.  De VBL zal ook catering voorzien en verzoekt daarom aan iedereen om zich in te schrijven via onderstaande formulier (link), zodat er voldoende maatregelen getroffen kunnen worden.

Wij hopen jullie allemaal op 11 november te mogen ontvangen, zodat wij samen kunnen werken naar een sterker bokslandschap!

 

 

 

 

Met Sportieve groet

 

Algemeen coördinator Vlaamse Boks Liga

Ibrahim Emsallak

“Verenigd voor een sterker bokslandschap”