Boksnieuws

Door de voorzitter Clough Stanley
Februari 6, 2017

Geacht leden, sportclubs en boksliefhebbers,

De Vlaamse Boks Liga wil in 2017 ambitieuze stappen zetten richting professionalisering. In het kader van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector had de Vlaamse Boks Liga vzw daarom een aanvraag tot subsidiëring ingediend bij Sport Vlaanderen voor de uitvoering van de basisopdrachten. Een team van gemotiveerde en geëngageerde boks –en sportliefhebbers kwam samen om een professioneel en duurzaam beleid uit te stippelen en om deze te presenteren aan Sport Vlaanderen in het kader van het bovenvermelde decreet. Sport Vlaanderen had vervolgens de subsidieaanvraag van de Vlaamse Boks Liga afgetoetst aan de opgelegde subsidievoorwaarden vermeld in het decreet van 2016. De beslissing van Vlaams minister van Sport Philipe Muyters met betrekking tot de subsidieaanvraag was positief. Hierbij kunnen wij dus met genoegen meedelen dat de Vlaamse Boksliga in 2017 als een unisportfederatie gesubsidieerd zal worden voor de uitvoering van de basisopdrachten.

“Samen verenigd voor een sterker bokslandschap”