Initiator boksen 2019 Gent 13/04/2019

Kan je al degelijk boksen? Ben je altijd al gedreven geweest voor de bokssport en de verenging waarin je actief bent, maar heb je het gevoel dat je nog meer wilt en kan bijdragen? Dat kan vanaf nu door je in te schrijven voor de initiator opleiding en je  actief in te zetten  als lesgever in je boksclub voor zowel klein als groet, jong en oud, beginnende en gevorderde! Via de initiator opleiding zullen een groep van experts je voorzien van de nodige expertise, technische achtergrond en didactische richtlijnen om het bovengenoemde te realiseren. Een degelijke achtergrond/ervaring en de nodige vaardigheden en kennis zijn daarbij een must. De opleiding is gerealiseerd middels een samenwerking met de Vlaamse Trainersschool.

Bij de opleiding tot initiator boksen krijgen de deelnemers een algemene en  sport specifieke opleiding, waarmee ze als initiator de beginnende boksers kunnen begeleiden bij het aanleren van boks specifieke vaardigheden en basistechnieken. De initiator kan zelfstandig een sport specifieke activiteit voorbereiden, leiden en evalueren, maar werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide.

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding initiator boksen dient elke kandidaat te slagen op de toelatingsproef (afgesloten!!!). De kandidaat dient via deze proef zijn sporttechnische kennis en vaardigheden te demonstreren aan een jury van experts. Hier bovenop dient de deelnemer te participeren aan minsten 5  (open) liga trainingen georganiseerd door de Vlaams Boks Liga.

Deelnamevoorwaarden voor de toelatingsproef:

  • Minstens 19 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start
  • Basistechnieken boksen beheersen
  • Participeren aan open liga trainingen

instructies inschrijving

Door de algemeen coördinator Ibrahim Emsallak
20 februari 2019      

“Verenigd voor een sterker bokslandschap”