VTS initiator cursus Boksen Antwerpen september 2018

De Vlaamse Boks Liga vindt de kwaliteit van de omkadering van haar leden uiterst belangrijk. Door het investeren in kwalitatieve trainers en omkadering zal het niveau, de verantwoordelijkheid en kwaliteit van de bokssport sterk  toenemen. De Vlaamse Boks Liga organiseert de initiator cursus boksen en communiceert hier frequent over met haar leden. Bij de opleiding tot initiator boksen krijgen de deelnemers een algemene  sport specifieke opleiding, waarmee ze als initiator de beginnende boksers kunnen begeleiden bij het aanleren van boks specifieke vaardigheden en basistechnieken. De initiator kan zelfstandig een sport specifieke activiteit voorbereiden, leiden en evalueren, maar werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide.

 

 

TOELATINGSVOORWAARDE INITIATOR

Initiator boksen kan gevolgd worden na een positieve evaluatie door een vooraf aangeduide jury van experts op een toelatingsproef en te voldoen aan de leeftijdscriteria (19 jaar). Voor deelname dient de cursist geen competitief statuut gehad te hebben. Basiskennis omtrent het boksen is een minimum vereiste.  De Vlaamse Boks Liga organiseert bijlessen in functie van het verhogen van de slaagkansen op het toelatingsexamen van de initiatorcursus. Dit is een actie gestart in 2017 en was door de leden positief ervaren. Hier bovenop is er ook een instructievideo beschikbaar voor de cursisten, waarbij het examen stapsgewijs wordt toegelicht wat betreft de verwachtingen en aandachtspunten.